Polityka prywatności usługi reklamowe

Serwis Żegluj informuje, że na stronie zegluj.info oraz zbierane są i przetwarzane dane osobowe Użytkowników.

Administratorem danych osobowych jest firma Infeo Marcin Marek Gryszko z siedzibą w Olsztynie przy ul. Królewny Śnieżki 18, 10-696 Olsztyn, o numerze nip: 739-315-00-70, działająca na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczych pod numerem ewidencyjnym 44609, prowadzonym przez Prezydenta Miasta Olsztyn. Ten dokument określa zasady oraz cele przetwarzania tychże danych oraz opisuje, w jaki sposób Serwis przestrzega praw i w jaki sposób Użytkownik może ich dochodzić.

KATEGORIE DANYCH, CELE, PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE ORAZ CZAS ICH PRZECHOWYWANIA

Strona zegluj.info stosuje mechanizm "cookies" (ciasteczka), czyli niewielkie pliki tekstowe zapisywane przez serwer na komputerze Użytkownika, wykorzystywane m.in. do zapamiętania danych niezbędnych do logowania w Serwisie. Zawierają one unikalny identyfikator Użytkownika, informacje na temat systemu operacyjnego, przeglądarki internetowej z jakiej korzysta Użytkownik itp. Każdy Użytkownik ma możliwość całkowitego wyłączenia ciasteczek lub wyłączenia tylko dla wybranych stron internetowych. Instrukcja wyłączenia ciasteczek znajduje się u producenta stosowanej przez Użytkownika przeglądarki. Jeśli Użytkownik zdecyduje się pozostać w Serwisie bez wyłączenia ciasteczek będzie to oznaczało, że wyraża zgodę na ich pobieranie.

W tabeli poniżej znajdują się dane osobowe, które Serwis przetwarza o Użytkownikach. Do nich zostały przyporządkowane informacje na temat celów i podstaw prawnych, a także o czasie ich przetwarzania.

Kategorie danych
Cel przetwarzania
Podstawa prawna przetwarzania
Okres przetwarzania
Dodatkowe informacje
Dane zawarte w logach systemowych (IP, data i czas logowania)
Dokonywanie czynności analitycznych i statystycznych- ciągłe ulepszanie jakości usług w Serwisie oraz dostosowywania funkcjonalności do potrzeb Użytkownika
Prawnie uzasadniony interes Serwisu, który polega na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników i ich preferencji
3 lata
Dane zawarte w logach systemowych (IP, data i czas logowania)
Ujawnianie i przeciwdziałanie zagrożeniom, aby Serwis działał poprawnie i stabilnie, a także w celu wykrywania nadużyć w Serwisie.
Prawnie uzasadniony interes Serwisu polegający na ochronie swoich praw i poprawy jakości usług
3 lata
Dane z cookies serwisowych (aby dostarczyć usługi świadczone drogą elektroniczną oraz aby poprawić jakość tych usług)
Dostarczenie usługi świadczonej drogą elektroniczną, poprawa jakości tych usług (np. podtrzymanie sesji, uwierzytelnianie, zapewnienie bezpieczeństwa, monitorowania ruchu)
Niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (świadczenia usług) Prawnie uzasadniony interes Serwisu polegający na ochronie swoich praw i poprawy jakości usług
Do momentu wykasowania ciasteczek z przeglądarki przez Użytkownika
Serwis oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne oraz statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.).
Dane z cookies serwisowych (aby dostarczyć usługi świadczone drogą elektroniczną oraz aby poprawić jakość tych usług)
Dokonywanie czynności analitycznych i statystycznych ciągłe ulepszanie jakości usług w Serwisie oraz dostosowywania funkcjonalności do potrzeb Użytkownika
Prawnie uzasadniony interes Serwisu, który polega na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników i ich preferencji
Do momentu wykasowania ciasteczek z przeglądarki przez Użytkownika
Serwis oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne oraz statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.).
Dane z cookies marketingowych
Prowadzenie działań marketingowych Serwisu oraz innych podmiotów, w tym wyświetlanie reklamy kontekstowej
Prawnie uzasadniony interes Serwisu
Do momentu wykasowania ciasteczek z przeglądarki przez Użytkownika
Serwis oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne oraz statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.).
Dane z cookies marketingowych
Prowadzenie działań marketingowych Serwisu oraz innych podmiotów, w tym wyświetlanie reklamy behawioralnej
Prawnie uzasadniony interes Serwisu
Do momentu wykasowania ciasteczek z przeglądarki przez Użytkownika
Serwis oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne oraz statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.).
Dane niezbędne podawane podczas korzystania z formularza kontaktu oraz podczas wysyłania wiadomości w domenie infeo.pl
Identyfikacja nadawcy oraz obsługa jego zapytania
Niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi
10 lat
Dane niezbędne podawane podczas korzystania z formularza kontaktu oraz podczas wysyłania wiadomości w domenie infeo.pl
Dokonywanie czynności analitycznych i statystycznych
Prawnie uzasadniony interes Serwisu, który polega na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu, celem doskonalenia jakości i funkcjonalności
10 lat
Dane dodatkowe podawane podczas korzystania z formularza kontaktu oraz podczas wysyłania wiadomości w domenie infeo.pl
Ułatwienie kontaktu lub obsługi zapytania
Zgoda wyrażona samodzielnym wysłaniem przez Użytkownika wiadomości wraz z danymi
10 lat
Dane dodatkowe podawane podczas korzystania z formularza kontaktu oraz podczas wysyłania wiadomości w domenie infeo.pl
Dokonywanie czynności analitycznych i statystycznych
Prawnie uzasadniony interes Serwisu, polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu, celem doskonalenia jakości i funkcjonalności
10 lat

Serwis może korzystać z narzędzi gromadzących dane statystyczne, do celów reklamowych lub pomagających Administratorowi w optymalizacji treści serwowanych Użytkownikowi takich jak: Google Analytics, Google AdWords, Google Optimize, Google Tag manager, Facebook Pixel oraz innych narzędzi analityczno-optymalizacyjnych, które zostały zainstalowane w obrębie witryny Serwisu. Użytkownik może ograniczyć lub wyłączyć tego typu narzędzia poprzez wyłączenie obsługi JavaScript lub w inny sposób zmienić ustawienia używanej przeglądarki. Użytkownik może również ustawić odpowiedni poziom ochrony i uprawnień swojego konta Google, Facebook i innych dostawców.

ODBIORCY DANYCH

Dane Użytkownika mogą być przekazane do dostawców usług dla panelu reklamowego zegluj.info oraz organów administracji państwowej.

W związku z realizacją usług dane osobowe Użytkownika mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych Serwisu takim jak:

  1. kurierzy i operatorzy pocztowi (jedynie w przypadkach realizacji odpowiedzi na zapytanie złożone za pośrednictwem poczty tradycyjnej),
  2. podmioty świadczące usługi utrzymania kopii zapasowej Serwisu i przechowywania danych,
  3. dostawcy klienta pocztowego,
  4. dostawcy programu do email marketingu,
  5. podmioty świadczące usługi analizy i przygotowania statystyk Serwisu.

Serwis zastrzega sobie prawo ujawnienia informacji właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

PRZETWARZANIE DANYCH POZA EOG

W związku z tym, że niektóre podmioty współpracujące z Administratorem mają siedziby poza Unią Europejską, a zatem w świetle przepisów RODO są traktowane jako tzw. państwa trzecie. Administrator zapewnia, że zgodnie decyzjami poniższych podmiotów przetwarzających dane na podstawie standardowych klauzuli umownych zaakceptowanych przez Komisję Europejską poniższe podmioty gwarantują przestrzeganie analogicznych do RODO standardów w zakresie ochrony danych osobowych, a korzystanie przez Administratora z ich technologii przy przetwarzaniu danych osobowych jest zgodne z prawem.

Dla Google Inc. (adres siedziby głównej: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043,USA)–. Zbierane dane uniemożliwiają identyfikację konkretnej osoby, a więcej informacji o standardach prywatności narzędzia dostępne jest pod linkiem www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/. Ponadto korzystając z poniższego linku: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout istnieje możliwość wyłączenia aktywności mierzonej przez Google Analytics .

Dla Facebook Inc. (adres siedziby głównej: Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA) – Zbierane dane co do zasady uniemożliwiają identyfikację konkretnej osoby, a więcej informacji o standardach prywatności narzędzia dostępne jest pod linkiem https://www.facebook.com/about/privacyshield.

Zbierane dane co do zasady uniemożliwiają identyfikację konkretnej osoby, a więcej informacji o standardach prywatności narzędzia dostępne jest pod linkiem

PRAWA UŻYTKOWNIKÓW

Dane, które Użytkownik samodzielnie wypełni w swoim profilu nie są wyświetlane publicznie. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wglądu w swoje dane, ich edycji i usunięcia. Ma także możliwość udostępnienia i przeniesienia swoich danych osobowych, a także do wycofania lub ograniczenia zgody na ich przetwarzanie. Może tego dokonać logując się na swoje konto i dokonując edycji zamieszczonych tam danych, kontaktując się z administratorem Serwisu lub zmieniając ustawienia zgód na przetwarzanie poszczególnych danych osobowych w odpowiedniej zakładce. Aby dowiedzieć się jakie dane Serwis przetwarza o Użytkowniku może on wysłać wiadomość na adres kontakt@zegluj.mobi z prośbą o podanie takich danych.

Usunięcie niektórych danych lub odwołanie zgody na ich przetwarzanie może wiązać się z utratą możliwości korzystania przez Użytkownika z funkcjonalności Serwisu

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Okres przetwarzania danych został podany w tabeli powyżej. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub też innym postępowaniu pozasądowym, a także na żądanie kompetentnych organów władzy publicznej, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są usuwane.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Serwis dokłada wielu starań aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych swoich Użytkowników. Dostęp do nich mają jedynie osoby upoważnione w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Dodatkowo każdy z podmiotów współpracujących z Serwisem daje gwarancję, że stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa, kiedy przetwarza dane osobowe Użytkowników panelu reklamowego zegluj.pl

Aby je w pełni chronić, również Użytkownik powinien sam o nie zadbać. Serwis zaleca, aby:

  1. zmieniać hasło logowania do Serwisu przynajmniej raz na kwartał i ustawiać mocne hasło, aby zminimalizować prawdopodobieństwo jego odgadnięcia.

ZMIANY POLITYKI

Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej wersji na stronie i poinformowanie Użytkownika za pomocą Serwisu o takiej zmianie. Użytkownika obowiązuje aktualna polityka prywatności.

Data ostatniej aktualizacji: 21.07.2022